Arhitektonski studio G&B, logo
 

Kako isprojektirati dobru kuću
(ili zašto nešto nema dovoljno dobrih kuća)

Da li ste čuli da u nekoj civiliziranoj i demokratskoj državi dolazi do bespravne gradnje čitavih naselja?
Divlja gradnja je vidljiv odraz stanja u državi i nebrige za svoje građane, koji su primorani sami sebi osigurati krov nad glavom, onako kako znaju i umiju, bez nacrta, bez dozvole, bez kredita, na zemljištu druge namjene, jer za građevinsko zemljište jednostavno nemaju novac. Tu se svoju šansu našli i profiteri koji su računali da će pod krinkom socijalnih problema jeftino sagraditi kuću i kasnije dobro zaraditi prodajom.
Socijalistička država je rješavala stambene probleme gradnjom stanova za radničku klasu, a obiteljska kuća je bila simbol kapitalističkog društva (kolektiv suprotstavljen pojedincu).

Ako se uzme u obzir da se spominje broj od 60.000 bespravno sagrađenih kuća u Zagrebu, za pretpostaviti je da u Splitu i okolici ima proporcionalno manje onda možemo računati sa još 30.000. Prema tome izlazi da u naša dva najveća grada ima oko 90.000 bespravnih kuća u kojima u prosjeku živi najmanje četverčlana obitelj, pa po tome ispada da 360.000 ljudi stanuje u bespravno sagrađenim kućama.
Tim ljudima u nevolji nitko nije pomogao. Komora arhitekata bi trebala osigurati besplatnu arhitektonsku pomoć, za ljude lošijeg imovinskog stanja, na način kao što se daje besplatna pravna pomoć (jedan dan u tjednu jedan od članova Komore volontira i pomaže ljudima u nevolji – daje savjete u vezi gradnje, ishođenja dozvola i ostalih stvari vezanih uz arhitektonsku struku).
U višegodišnjoj projektantskoj praksi susrećem se sa investitorima koji imaju predodžbu o budućoj kući i jasnu sliku njenog izgleda. Gruba podjela investitora je na grupu koji «slušaju» i prihvaćaju arhitektove savjete i rješenja i na drugu grupu kojima arhitekt treba za iscrtavanje njihovih idejnih rješenja i «sređivanje papirologije» za ishođenje potrebnih dozvola.

Razmišljajući i analizirajući razloge koji dovode do takve podjele pokušao dožao sam do zaključka da dob, spol, obrazovanje i vjeroispovjest nema odlučujući utjecaj, već da je to sredina iz koje investitor potječe. Tako da imamo ruralnu sredinu izuzetno konzervativnu, zatvorenu i gotovo ksenofobičnu prema svemu novom i urbanu sredinu koja je liberalna, otvorena i komunikativna prema novim utjecajima.

Postavlja se pitanje koji su razlozi takvoj  situaciji i «slici» i pokušati ću nabrojati neke od njih koje sam prepoznao kao bitne:

PROBLEM

RJEŠENJE

Konzervatizam – «gradi samo onako kako gradi tvoj bližnji» - isti materijal, isti oblik (ruralni utjecaj)

Državni poticaji gradnje naselja obiteljskih kuća, putem natječaja, koji bi dali puno kvalitetnih rješenja, (nešto poput POS-a)

Premalo primjera kvalitetne gradnje male, obične  obiteljske kuće, koji bi mogli izvršiti kvalitativni pomak. U socijalizmu su arhitekti projektirali  «velike» građevine, a male su «radili» građevinski tehničari. Danas «veliki» arhitekti rade «velike» i skupe obiteljske kuće – spomenike.

Arhitekti bi trebali dokazati na, konkretnim primjerima malih obiteljskih kuća, da kvalitetna gradnja ne mora biti skupa.

Nedovoljno visok standard srednjeg urbanog sloja.

Korištenje povoljnih kredita i graditi u okolici grada, po mogućnosti - etapno.

Rast cijena građevinskog zemljišta u gradu, uzrokovala je navala na stanove, što je opet posljedica recesije i niskih kamatnih stopa i povoljnih kredita u Evropi.

Grad treba planirati naselja, napraviti sve potrebne planove, dovesti infrastrukturu, putem urbanističko-arhitektonskog natječaja doći do najkvalitetnijih rješenja za obiteljske kuće, te po sistemu POS-a iste sagraditi i ponuditi zainteresiranima.

Arhitektonski fakultet koji je svojedobno kao najteže predmete imao matematiku, statiku i konstruktivne premete, kao da studiramo građevinu, a danas je povijest umjetnosti postala najteži predmet – kao da ćemo biti konzervatori ili povjesničari umjetnosti. Na fakultetu se uglavnom ostaje poslije studiranja, kao asistent i kasnije se sjeda na profesorsko mjesto, uglavnom bez prakse u projektnom birou. Rade se natječaji, rade se projekti...... gotovo nitko ne živi samo od plaće.

Nemam ideju kako promijeniti situaciju na bolje,

Komora arhitekata je načinila ogroman korak u organizaciji struke, statusa i honorara, ali još uvijek radi amaterski na cehovskim principima prošlog vremena i čuvanju stečenih poziicija.

Profesionalizacija je nužnost današnjeg vremena. Komora treba imati imati vrsnog pravnika koji pozna propise i zakone vezane uz struku i dobrog glasnogovornika koji bi ujedno bio i promotor arhitektonske struke za kontakte s medijima.

Premalo korištenje medija u promociji kvalitetne obiteljske arhitekture, koja treba biti manje elitistički a više populistički nastrojena, kako bi bila razumljivija «širokim masama».

Izbor najljepše kuće čitatelja dnevnih listova, slušatelja određene stanice, gledatelja,  itd...

Nepostojanje arhitektonskih natječaja za obiteljske kuće. Nije mi poznat primjer da se u Hrvatskoj organizirao arhitektonski natječaj za obiteljsku kuću poznatog investitora.. U Njemačkoj se rade natječaji u organizaciji Komore arhitekata. Rad komisije košta oko 2.500 Eura. Komisija ima tri člana – predstavnik Komore, predstavnik općinskog odjela graditeljstva i investitor. Odabrani arhitekt dobiva izradu glavnog projekta po tarifi koju je odredila komora. i svi mogu biti zadovoljni, Investitor dobiva velik broj idejnih rješenja, arhitekt dobije pristojan honorar i tako nastaje kvalitetna arhitektura,

Zadaća Komore arhitekata je da pokuša organizirati nešto slično.

Sporost administracije u izdavanju dozvola (otprilike 3 mjeseca za lokacijsku i isto toliko za građevinsku dozvolu) uzrokovana je lošom organizacijom državnog aparata i nepostojanjem urbanističkih planova. Sporost zemljišno-knjižnog odjela je slikoviti odraz stanja u državi. Gdje nas pokušavaju uvjeriti da sve odlično funkcionira.

Određivanje rokova za izradu potrebnih prostornih i urbanističkih planova. Internetski pristup do svih javnih podataka (katastar i gruntovnica), te omogućavanje predaje zahtjeva putem interneta.
Komora treba svojim članovima omogučiti i pristup grafičkom dijelu katastra, i ostalih gradskih službi,

Korumpiranost čitavog sustava ( prema Transparency International listi, Hrvatska se nalazi na 67. mjestu od ukupno 146 analiziranih zemalja) uzrok je nepovjerenja građana u vlastitu državu. Najbolje se vidi prema tome gdje drže novac, tj. ne vjeruju bankama, jer im se štednja već jedanput pretvorila u «staru štednju» do koje nisu mogli doći, pa stoga ulažu u nešto «sigurno», kao što je zemlja ili stan. Kako bi makroekonomisti rekli – ulažu u potrošnju, a ne u proizvodnju. Prema nekim analizama «rast» cijena zemljišta će biti sve do ulaska u EU.

Demokracija, otvorenost, transparentnost, mediji ....

Prošle godine sam bio uvjeren da kapital može riješiti sve probleme, ali nakon razgovora sa profesorom Feraterom, na danima Orisa, shvatio sam da je on u pravu kada kaže da je DEMOKRACIJA razlog čudesne španjolske arhitekture. Demokracija je znak zrelosti i snage jedne države, a donijeti će vjeru vlastitih građana u sustav, donijeti će stabilnost koja je nužna za dugoročna ulaganja stranog i domačeg poduzetništva, donijeti će jedan dugoročni gospodarski rast ( POS i gradnja autoputeva je bio odličan potez, vizija razvoja turizma i poljoprivrede bila bi odlična nadopuna).
Pitanje je kako ostvariti demokraciju?  Mislim da postoji samo jedan put, a to je da izvršimo svoju građansku dužnost i na izborima damo svoj  glas najboljima. Ako ni to ne bude ostvareno na slijedećim izborima, onda treba čekati ulazak u Evropsku uniju, koja će riješiti probleme rada i planiranja državnih službi.

DESET PRAVILA DEMOKRACIJE

  1. Ne apstiniraj izbore
  2. Ne šuti
  3. Ne budi slijep
  4. Ne budi gluh
  5. Ne trpi
  6. Ne pristaj na loša rješenja
  7. Ne boj se korištenja medija
  8. Ne budi malodušan
  9. Ne gubi nadu
  10. Ne budi nestrpljiv

    Možda bi cilj trebalo postaviti visoko, kako bi ostvarili barem dio, nešto poput švedskog modela ustroja društva sa ciljem pune zaposlenosti svih radno sposobnih građana.
Možda je u početku ostvarivanja cilja ta ideja izgledala utopistički, ali nakon desetak godina   pokazalo se da je velik dio ljudi zadovoljan svojim statusom i položajem u duštvu, tj. osjetili su sigurnost, standard i demokraciju koju im je pružila dobro organizirana država, a sve to je dovelo Švedsku u vrh dosega naše civilizacije.
Idi na popis svih članaka / Go to article index >

Idi na početnu stranicu / Go to start web page >
© 2008. Arhitektonski studio G&B / Architectural Studio G&B
tel: 01/46-33-908      fax: 01/46-33-023      gsm: 098/278-407
www.gib.hr                e-mail: gib@gib.hr