Request an offer

Project -

  • Start year: 2016
  • End year:
  • Location: Istra
  • Location size: 495 m2

Projektirano: 2016.
GBP: 495m2

 

Projektni zadatak je bio osmisliti potpuno energetski autonomanu građevinu s 6 apartmana i ukupno 24 ležaja.
Trebalo je predvidjeti mogućnost širenja na ukupno 192 ležaja.

VIDEO