Zatražite ponudu

Projekt - Apartmani M u Istri

  • Projektirano:
  • Izvedeno:
  • Lokacija:
  • GBP:

Projektirano: 2016.
GBP: 495m2

 

Projektni zadatak je bio osmisliti potpuno energetski autonomanu građevinu s 6 apartmana i ukupno 24 ležaja.
Trebalo je predvidjeti mogućnost širenja na ukupno 192 ležaja.