Zatražite ponudu

Projekt - Turističko naselje

  • Projektirano:
  • Izvedeno:
  • Lokacija:
  • GBP:

projektirano: 1998.
brp: 68.000 m2
parcela: 580.000 m2

 

Projektirano turističko naselje sa 2.000 ležajeva – parcela se nalazi u blizini Makarske.
Posebna pažnja je posvećena hotrikulturnom uređenju.
Nabavom i sadnjom palmi visine od 6 do 12 m, čempresa, maslina i borova visine od 3 do 4 m kako bi se dobio ugođaj „starog“ uređenog naselja.

Predviđeni su slijedeći sadržaji:
hoteli, dvoetažni nizovi sa apartmanima i slobodnostojeće vile sa bazenima i vrtovima,

Prateći sadržaji:
garaže, parkirališta, parkovi, tenis tereni, polivalentni sportski teren, lučica za turističke brodice, trgovačko-ugostiteljski centar, ribarsko selo, bazensko-zabavno-rekreativni centar i diskoteka.

VIDEO