Zatražite ponudu

Do kuće bez muke -2.dio

Arhitekt

Nakon toga je potrebno odabrati ovlaštenog arhitekta, koji će vam moći na kvalitetan način prezentirati projekt kuće.
Zahtjev za ishođenjem Građevinske dozvole zajedno s dokazima vlasništva nad zemljištem predaje se na područnom ili županijskom uredu.

Projekt obiteljske kuće

Projektiranje obiteljske kuće je u našem arhitektonskom studiju najčešći posao i imamo dugogodišnje iskustvo (arhitektonski studio radi kontinuirano od 1995. godine. Do 2008.godine radi pod nazivom G&B d.o.o., a onda se osniva nova tvrtka Arhitektonski studio G&B d.o.o. u koju prelaze svi zaposleni).
Radili smo od najjednostavnijih obiteljskih kuća prema kataloškim predlošcima, koje smo doradili i prilagođavali investitorovim željama, pa sve do zahtjevnih obiteljskih kuća na jako strmim terenima ili do velikih obiteljskih kuća, koje su velike poput malih hotela (1.200 m2 netto površine).
Ovisno o zahtjevima investitora se radi jedno, dva ili tri idejna rješenja iz kojih se mogu vidjeti mogućnosti parcele, a za najsloženije kuće se radi maketa.
Sve projekte radimo u 3D programu AllPlan Nemetschek. Prednost toga je da se odmah projektira trodimenzionalno i investitoru se u svakom trenu može prezentirati oblik kuće ili šetnja kroz kuću i oko kuće.
Za dobivanje kvalitetnog projekta potreban je dobar arhitekt, za kvalitetnu gradnju potreban je dobar izvođač (majstor) i nadzor koji će prekontrolirati kvalitetu izvedbe.

Kataloške kuće

Iskustvo u razradi kataloških prijedloga obiteljskih kuća je takvo da je gotovo uvijek potrebno doraditi i prilagoditi rješenja prema parceli i potrebama investitora.
Tlocrti , pročelja i presjeci prikazani u katalozima, zajedno s kvadraturama svake prostorije daju potrebne podatke na temelju kojih investitor može donijeti odluku.
Školski primjeri primjene tipskog rješenja iz kataloga je bio kod jednog poznanika koji me zamolio da mu pomognem oko nekih rješenja u projektu po kojem je dobio Građevinsku dozvolu za vikendicu na Mrežnici. Naime jedan kolega je katalošku kuću smjestio na parcelu, bez toga da je posvetio pažnju, najvažnijoj stvari za vikendicu, a to je vizura ili „pogled“. Kuća je bila okrenuta tako da iz boravka gledamo prema šumi, a ne prema Mrežnici.
Dobra strana kataloških kuća je to da investitori razmišljaju o kući koja bi njima odgovarala, o broju prostorija, o ukupnoj kvadraturi, o tipu krova i veličini otvora i na taj način nam brže dolazimo do rješenja u projektiranje kuće.
Uštede u projektiranju su relativno male (oko 12 %) od normalne usluge izrade projekta obiteljke kuće, a nismo sigurni da smo dobili najbolje rješenje.

Ishođenje građevinske dozvole

Vremensko trajanje radnji i postupaka u postupku ishođenja građevinske dozvole:
- 30 dana za izradu idejnog projekta,
- 30 dana za ishođenje posebnih uvjeta,
- 30 dana za izradu Glavnog projekta,
- 30 dana za ishođenje potvrda Glavnog projekta,
- 15 dana ishođenje Građevinske dozvole,
- 20 – 30 dana za ishođenje pečata pravomoćnosti
Prema prikazanom trajanju proizlazi da je oko 150 dana potrebno da bi se počelo s gradnjom.
Važno je napomenuti da ako na parceli postoji starija kuća, treba na Gradskom zavodu za katastar ishoditi Uvjerenje o izgrađenosti prije 15.02.1968. To je dokaz o legalnosti kuće i tim Uvjerenjem se može izvršiti upis u Zemljišne knjige.
U slučaju da se radi zamjenska kuća, obujam stare kuće se odbija od novoplanirane. Komunalni i vodni doprinos se plaća samo za razliku obujam.
U slučaju gradnje zamjenskog objekta, potrebno je izraditi projekt uklanjanja.
U slučaju da se za postojeću kuću ne može ishoditi gore navedeno uvjerenje, a želi se graditi nova kuća ili dogradnja, potrebno je prvo legalizirati postojeću kuću. Ako je to uopće moguće, jer se mora utvrditi da li odgovara propisima GUP-a.