Zatražite ponudu

Do kuće bez muke -3.dio

Gradnja obiteljske kuće

Ima i nešto dobro u ovoj ekonomskoj krizi, jer više nije problem angažirati kvalitetnog izvođača da radi po konkurentnoj cijeni (prije par godina nisam uspio pronaći izvođače za male zahvate i adaptacije).
Odabirom kvalitetnog arhitekta i majstora riješili ste se velikog dijela problema.
U neka bolja vremena sam savjetovao investitorima da je najbolje uzeti mjesec dana godišnjeg odmora i vratiti se kad je „kuća pod krovom“. Na taj način su sačuvali živce i posvetili se odabiru podnih i zidnih obloga te fasade.
U svakom slučaju najbolje je da jedna građevinska tvrtka ili obrt izvede grube građevinske radove, a za sve ostale se može uzeti one koji su najpovoljniji i imaju dobre preporuke. Da najeftinije nije i najpovoljnije smo se uvjerili puno puta, pa je neki puta bolje platiti i malo više i dobiti provjerenog i kvalitetnog izvođača.
Stara poslovica - „priprema je pola posla“ nam govori koliko je bitno dobro pripremiti gradnju: osigurati financiranje gradnje, odabrati kvalitetnog izvođača, ugovoriti rokove gradnje i penale u slučaju kašnjenja.
Osam dana prije početka građenja potrebno je pisano prijaviti Upravnom odjelu koji je izdao Građevinsku dozvolu početak građenja i uplatiti komunalni doprinos.
Vremensko trajanje radnji oko organizacije gradnje:
- 15 dana za prikupljanje ponuda i razgovore sa izvođačima,
- 1 dan za iskolčenje po ovlaštenom geometru ( bez Elaborata iskolčenja i „prijave“ početka gradnje građevinskoj inspekciji se nesmije poćeti s gradnjom),
- 30 dana za gradnju podruma,
- 15 dana za gradnju prizemlja,
- 15 dana za gradnju kata,
- 15 dana za gradnju krovišta,
- 7 dana za fasadu,
- 7 dana za unutarnju žbuku,
- 7 dana za glazure,
- 30 dana za sve ostale završne radove
Prema tome realan rok za gradnju obiteljske kuće je od 270 do 330 dana, ali u slučaju da imovinsko-pravno stanje parcele bude uredno, da parcela ima pristup na dovoljno široku javnu prometnicu i da postoji mogućnost priključka na elektroopskrbnu mrežu. U slučaju da ne postoji gradski vodovod i kanalizacija, moguće je crpiti vodu iz bunara, a kućnu odvodnju spojiti na sabirnu jamu. Kada nema gradskog plinovoda moguće je na parceli postaviti spremnik ukapljenog plina.

Nadzor

Po Zakonu o gradnji NN 153/13, angažiranje nadzonog inžinjera za gradnju je obavezno, jer bez Završnog izvješća nadzornog inžinjera i Uporabne dozvole se kuća ne može upisati u katastar i gruntovnicu.
Prema Zakonu o gradnji troškovnik nije sastavni dio Glavnog projekta, ali svakako preporučamo izradu troškovnika kao najbitnijeg dokumenta za traženje ponuda izvođača, nadzor nad izvedenim radovima i naplatom troškova gradnje.
Nadzorni inžinjer kontrolira da li izvođač radi prema odobrenoj dokumentaciji, a naročito pazi na količinu i način ugradnje armature u nosive konstruktivne elemente kao što su kod armirano betonski zidovi i ploče. Kvaliteta izrade temelja i zidanja nosivih zidova kod obiteljskih kuća je presudna za stabilnost kuće.
U slučaju uočenih nedostataka traži se od izvođača da ih otkloni.
Rok za završenje radova na vanjskom izgledu i uređenju građevne čestice za obiteljske kuće je 7 godina (od dana prijave početka građenja).

Uporabna dozvola

Nakon gradnje traži se Uporabna dozvola bez koje se objekt ne može početi koristiti, a za nju je potreban još i Energetski certifikat.